Serveis

Assessoria Badalona

Una gestoria és una empresa que realitza i ofereix serveis de gestió d'administració a empreses, pimes i autònoms. Una gestoria està dirigida per un gestor administratiu acreditat col·legiat.

Oferim un ampli i variat serveis de gestió administrativa i empresarial, com comptabilitat empresa, gestoria empresa, assessories laborals, assessoria fiscal, assessoria autònom, assessoria internacional, assessoria mercantil, assessor a Badalona.

¿ Que és una gestoria?

En Assessoria a Badalona vam realitzar des de presentar els teus impostos, fins assessorar i gestionar de forma integral totes les teves obligacions d'autònoms a nivell fiscal, laboral, sol·licitud ajornament seguretat social, informe cotitzacions, comptable i jurídic.

¿ Gestoria per a autònoms ?

Les assessories laborals a Badalona són empreses que es dediquen a la gestió de tots els àmbits relacionats amb la gestió laboral d'empreses, pimes i autònoms. És a dir, la tramiten contractes, baixes laborals, altes seguretat social, baixes seguretat social o tot tipus de serveis amb ampli llistat de gestories a Barcelona, ​​Badalona.

¿ Que és una assessoria laboral ?

La gestoria Imsa seus gestors realitzem, tot tipus de gestions administratives, des de la renovació d'un permís de conduir a la tramitació d'una llicència municipal passant per moltes altres coses com en l'acompliment d'aquestes gestions realitzarà, també, la liquidació i pagament de tot tipus de tributs com iva, seguretat social ajornament, IAE, IVA, IRPF, Impost de Societats, contractes laborals, nòmines i assegurances socialesque portin aparellats aquestes gestions.

¿ Quins serveis ofereix una assessoria ?