Hisenda es pot adreçar directament a l’administrador d’una societat per comprovar les dietes

La Direcció General de Tributs aclareix que les accions de comprovació de la realitat del desplaçament i el motiu es poden dirigir contra l’administrador d’una societat per les dietes que percep.
La retribució de socis i administradors és una qüestió summament espinosa. Ja sigui la pròpia retribució, la seva manera de percebre-la mitjançant nòmina o factura o el règim de cotització que han de seguir; es torna una qüestió summament complexa.

Sentència pionera que declara el dret a cotitzar per desocupació una empleada de la llar

El Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Vigo ha emès una sentència pionera en què aplica la doctrina que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va establir en una sentència del 24 de febrer passat, segons la qual la normativa espanyola que exclou de les prestacions per desocupació les empleades de la llar és contrària al dret de la Unió

Programa Forma i Insereix (SOC – FI)

El Programa Forma i Insereix promou la realització d’accions formatives destinades preferentment a persones en situació d’atur, per cobrir les necessitats de contractació de les empreses.
Així, el SOC subvenciona la formació i, per la seva banda, el compromís de contractació és del 40% en empreses, gremis i associacions empresarials, i del 60% en centres de formació.