Serveis Fiscals-Comptables

Inici / Serveis / Serveis Fiscals-Comptables

Serveis Laborals Badalona

  • Elaboració de comptabilitats.
  • Liquidació d’impostos.
  • Elaboració d’estats financers.
  • Legalització llibres comptables.
  • Confecció de comptes anuals.
  • Impost Renta Persones Físiques, Patrimoni i Societats.
  • Estimació objectiva mòduls.