Serveis Jurídics - Mercantils

Inici / Serveis / Serveis Jurídics - Mercantils

Serveis Jurídics Mercantils

  • Constitució de Societats.
  • Modificació d'Estatuts, Operacions Societàries, Pactes de socis, ampliacions de capital, ... I posterior tramitació al Registre Mercantil.
  • Escriptures Notarials (acceptacions herències, compra vendes, testaments, donacions, ...)
  • Redacció de préstecs, crèdits i contractes d’Arres.
  • Legalització de Libres Oficials.
  • Assistència tècnica en confecció i seguiment d'expedients davant l'Administració local, estatal i autonòmica.
  • Cobertura Jurídica i defensa processal en l’àmbit del dret.