Serveis Laborals

Inici / Serveis / Serveis Laborals

Serveis Laborals Badalona

 • Altes, baixes i variacions contractuals de treballadors del Règim General de la Seguretat Social i dels règims especials: autònoms, empleats de la llar...
 • Càlcul i confecció de nòmines i quitances: confecció dels rebuts de salari, seguint la política retributiva de cada empresa, variacions i despeses mensuals si les hi hagués.
 • Liquidacions de Seguretat Social, declaracions trimestrals i resum anual d'IRPF.
 • Confecció de contractes: estudi, confecció i presentació davant del servei regional d’ocupació. Elecció de la modalitat de contractació idònia per a cada cas, aplicació, si procedeix de les bonificacions per a la contractació.
 • Preparació i assistència davant de qualsevol organisme de l'administració laboral, com ara:
  • Tramitació de tota classe de pensions i altres prestacions econòmiques de la Seguretat Social.
  • Tramitació de tota classe de pensions i altres prestacions econòmiques de la Seguretat Social.
  • Sol·licitud de prestacions del Fons de Garantia Salarial.