Precàlcul RENDA 2022

De nou iniciem la nostra habitual campanya de PRECALCUL RENDA abans del tancament de l’exercici.
Com vostè ja sap ara, i no en el mes de maig, és el moment de programar la seva propera declaració i preparar la mateixa a fi d’obtenir un important estalvi en els seus impostos i, consultant el resultat de la seva última declaració, considerem que seria interesant realitzar aquest precàlcul.

Hisenda es pot adreçar directament a l’administrador d’una societat per comprovar les dietes

La Direcció General de Tributs aclareix que les accions de comprovació de la realitat del desplaçament i el motiu es poden dirigir contra l’administrador d’una societat per les dietes que percep.
La retribució de socis i administradors és una qüestió summament espinosa. Ja sigui la pròpia retribució, la seva manera de percebre-la mitjançant nòmina o factura o el règim de cotització que han de seguir; es torna una qüestió summament complexa.